Dit is het verhaal van een symbiose  ...
Die luistert naar Ter Muiden ...
Die door de jaren heen is gegroeid ...
Tot een veld van vriendschap ...
Zoals alleen de lente dit vermag

M. Lybeer

Ter Muiden vzw is een bezigheidstehuis voor een 30-tal volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Het tehuis biedt een aangepaste woning en dagbesteding aan de bewoners, die er kunnen oud worden.
De voorziening volgt voortdurend de nieuwe zorgvragen van de bewoners.
De bewoners krijgen permanente ondersteuning, dag en nacht.