Op zoek naar ondersteuning?

Momenteel beschikt Ter Muiden over volgende vrije plaatsen in ondersteuning:

 • 1 plaats woonondersteuning
 • 1 plaats dagondersteuning
 • 1 logeerfunctie of kortverblijf

Ons aanbod

We bieden zorg en ondersteuning aan binnen RTH en n-RTH. Binnen de grenzen van de RTH middelen of het persoonsvolgendbudget kan je volgende zorg en ondersteuning ‘inkopen’:

 • Dagondersteuning
 • Woonondersteuning
 • Begeleiding
 • Outreach

Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. Afhankelijk van jouw concrete hulpvraag bieden we een specifiek ondersteuningsaanbod aan.

Woonondersteuning

In Ter Muiden wonen onze bewoners in 4 leefgroepen. Iedere leefgroep is huiselijk ingericht en bestaat uit een open keuken met zitplaatsen en woon- en zitruimte (op de bovenverdieping).

Elke bewoner beschikt over een eigen slaapkamer met airco!

Onze eigen keuken zorgt voor dagelijkse verse maaltijden en ons eigen logistiek team staat in voor het onderhoud van onze gebouwen. Voor de verzorging en specifieke verpleegkundige taken doen we beroep op verschillende thuisverplegingsdiensten, maar er is een voltijdse verpleegster in huis.

Er is 24u/24u, 7d/7d begeleiding aanwezig. 

Sommige van onze bewoners wonen hier permanent, anderen gaan op regelmatige basis naar huis of komen enkele dagen logeren. Afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de persoonlijke interesses sluiten ze aan bij activiteiten via dagondersteuning of blijven ze liever in de leefgroep. 

Tijdelijk verblijf in Ter Muiden is mogelijk in een van onze 2 logeerkamers. 

Dagondersteuning

Op zoek naar een zinvolle dagbesteding?

Dan kan je aansluiten op ons activiteitenaanbod. Van 10u tot 12u en van 15u tot 17u bieden begeleiders, ergotherapeuten en vrijwilligers activiteiten aan die tegemoetkomen aan de talenten, noden, behoeften en interesses van onze cliënten.

Dit kan in groepsverband of individueel zijn, binnen of buiten de muren van de voorziening.

Het aanbod is zeer gevarieerd: sportactiviteiten (fitness, zwemmen, netbal,…), handwerk (naaien, breien,…), creatieve activiteiten (schilderen, kaartjes maken, juweeltjes maken,…), kookactiviteiten of vorming. Maar we besteden ook veel aandacht aan buitenactiviteiten. We hebben een grote groene tuin die we samen onderhouden, verzorgen pony’s en papegaaien, verzorgen onze kippen en konijnen …

We werken ook samen met externe partners voor activiteitenaanbod. 

Je kan een volledige dag aansluiten of een halve dag.

Begeleiding

Samen met de cliënt en zijn netwerk verlenen we informatie, advies en ondersteuning aan op verschillende domeinen:

 • handicapspecifieke noden/vragen,
 • gezondheid,
 • wonen,
 • huishouden,
 • structureren van het dagelijks leven,
 • zelfredzaamheid,
 • administratie/financiën,
 • daginvulling,
 • vrije tijd,
 • psychosociale welzijn,
 • relaties,
 • uitbouwen en versterken van het netwerk,
 • steun aan ouders, broers en zussen en het ruimere netwerk,
 • verlenen van advies m.b.t. hulpmiddelen en communicatie.

De ondersteuning vindt plaats in de leefomgeving van de cliënt (mobiel) of in Ter Muiden (ambulant). We nemen de tijd om het netwerk van de cliënt te leren kennen  en de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen, vragen en krachten van het gezin. Op deze manier willen we het samenleven optimaliseren.

Outreach

Behoefte aan handicapspecifieke knowhow? Iemand ondersteunen met een beperking kan een aantal vragen oproepen. Aan de hand van outreach willen we onze expertise delen om die vragen te beantwoorden. Dit kan door bespreking van een specifieke casus en/of via vorming. Zo kan de ondersteuning beter afgestemd worden op de vragen en noden van personen met een (vermoeden) van een handicap.