Visie

Onze missie
Ter Muiden vzw ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in het wonen, de dagbesteding en de vrije tijd met als doel hun kwaliteit van leven te optimaliseren

Onze ambities
– Verantwoorde zorg
– Vermaatschappelijking van de zorg
– Cliënten: kwaliteit van leven
– Medewerkers: kwaliteit van werken
– Kwaliteit van de organisatie

Onze waarden
– Respect
– Betrokkenheid
– Openheid
– Verbondenheid