Visie

Onze missie
Ter Muiden vzw ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in het wonen, de dagbesteding en de vrije tijd met als doel hun kwaliteit van leven te optimaliseren

Onze ambities
– Verantwoorde zorg
– Vermaatschappelijking van de zorg
– Cliënten: kwaliteit van leven
– Medewerkers: kwaliteit van werken
– Kwaliteit van de organisatie

Onze waarden
– Respect
– Betrokkenheid
– Openheid
– Verbondenheid

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur die we nastreven, wordt gevisualiseerd aan de hand van een trechtervorm. Het geeft weer dat de cliënten en hun netwerk centraal staan. Daarnaast is het eveneens een visualisatie van de bottom up-benadering van het medewerkersbeleid binnen de organisatie. Inspraak en medezeggenschap van medewerkers dragen we hoog in het vaandel.

Cliënten en hun netwerk genieten ondersteuning op verschillende levensdomeinen door verschillende disciplines, vrijwilligers en externe zorgverleners. Hierbij werkt ieder onderliggend niveau in de trechter ondersteunend naar de bovenliggende niveaus.

Organisatiestructuur

Het organogram is gegroeid vanuit het idee zo zelfsturend mogelijk te werken met beperkt aantal leidinggevenden. Het wordt van links naar rechts gelezen (en niet van boven naar onder). Dit toont aan dat iedereen gelijkwaardig is. Door deze vorm aan te nemen is het voor de medewerkers duidelijk wie voor hen de directe aanspreekfiguur is.

Close Menu